Azoth - Ezoterické fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

2 posters

Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 1:22 am

Petrus von Abano

HEPTAMERON

ANEB

ZÁKLADY MAGIE


Praktická příručka magie

Dle vydání z roku 1534KAPITOLA I.

Ve čtvrté knize Agrippově bylo podrobně promluveno o magických obřadech a svěceních; spisovatel, jak se zdá, psal pro zkušené v tomto umění a nepouští se do podrobností. Proto bylo uznáno za vhodné vydati ještě Magické základy od PETRA z ABANY. Tyto jsou úvodem k magickým vědám, béřou obzvláště ohled na vyvolávání duchů, a ukazují, jak se musí přivolati k rozmluvě a co se má každý den i každou hodinu dělati. Krátce, v této knize jsou obsaženy principy magie, tvořící úvod k magickým operacím. Poněvadž ale jest magický kruh pokládán za velmi účinný (neboť jest to nejjistější prostředek proti zlovůli duchů), jest nutno nejdříve promluvitiO MAGICKÉM KRUHU A JEHO SESTAVĚ.

Kruhy nejsou vždy dělány stejným způsobem, nýbrž se zhotovují podle povahy ducha, který se vyvolává: dle místa, času, dne i hodiny – podléhá změnám. Nejdřív se má vzíti zřetel na to, v kterém dni a ve které hodině je zhotoven, potom jakým způsobem se chce duch vyvolávati, které hvězdy a světové strany předchází a jaké jsou způsoby jejich činnosti. Udělají se tři kruhy šíře devíti stop, každý kruh od sebe na šíři dlaně; do prostředního kruhu se vepíše jméno hodiny, ve které se dílo provede, pod to jméno anděla, které stojí před hodinou práce, pečeť tohoto anděla, dále jméno anděla a jména andělů, kteří odpovídají tomuto obřadu, potom jméno přítomné roční doby, dále jméno ducha, který jest mocný v tomto čase, jméno znamení, které jest silné v téže době, jméno země v přítomné roční době, potom jméno slunce a měsíce, podle údaje času. Do čtyř rohů hořeního kruhu vepíší se jména vzdušných duchů, kteří panují v ten den: a sice krále a jeho tří sluhů. Na zevní straně kruhu nakreslí se na čtyřech světových stranách pentagramy. Do dolejšího kruhu vepíší se mezi křížky čtyři božská jména. Do prostřed kruhu proti východu vepíše se ALFA, proti západu OMEGA a kruh se rozdělí uprostřed křížem; když se tak stalo, pokračuje se dále v předepsaném způsobu.O JMÉNECH HODIN A JIM ODPOVÍDAJÍCÍCH ANDĚLŮ.

Každý má věděti, že andělé jsou řízeni podle způsobu, jak v nebesích tak v planetách, podle řádu a hodin. Duch, který řídí den, vede také první hodinu téhož dne, vládce další po těchto planetách stojí v čele druhé hodiny, třetí v čele třetí hodiny atd. Když sedm planet a jejich hodiny vypršely, začíná řada opět prvním andělem, který řídí den. Jména hodin jsou:
Hodiny dne Hodiny noci
Yayn
Janor
Nasnia
Salla
Sadedali
Thamur
Qurer
Tamic
Neron
Jayon
Abai
Natalon Beron
Barol
Thami
Atbir
Mathon
Rana
Retos
Tafrak
Sassur
Aglo
Calerna
Salam


O jménech andělů a jejich pečetích budeme mluviti na svém místě. Čtyřdílný rok dal každé roční době zvláštní jména:
Talvi (jaro)
Easmaran (léto)
Adarael (podzim)
Farlas (zima)
Andělé jara jsou: Earacasa, Eore, Amatiel, Eommissoros.
Hlava jarního znamení: Spugliquel.
Jarní jméno země: Amadai.
Jarní jména slunce a měsíce: Abraym a Agusita.

Andělé léta: Gargatel, Tariel, Gaviel.
Hlava letního znamení: Tubiel.
Jméno země v létě: Festativi.
Letní jména slunce a měsíce: Athemay a Armatas.

Andělé podzimu: Targvam a Guabarel.
Hlava podzimního znamení: Torquaret.
Jméno země na podzim: Rabiarana.
Jméno slunce a měsíce na podzim: Abragini a Matasignais.

Andělé zimy: Amabael a Etarari.
Hlava zimního znamení: Attarib.
Jméno Země v zimě: Gerenia.
Zimní jména slunce a měsíce v zimě: Eommutaf a Assaterim.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 1:26 am

O SVĚCENÍCH A ŽEHNÁNÍCH:

Když je kruh dodělán, pokropí se svěcenou vodou a řekne se: “Pokrop mně, Pane, yzopem, abych byl čist; umyj mne, abych byl bílý jako sníh.”POŽEHNÁNÍ KUŘIDLA:

Bože Abrahamův, Izákův a Jákobův. Žehnej tyto součástky, aby rozšiřovaly síly svých vůní, aby ani nepřítel ani přízrak do nich nevešel, skrze Pána našeho Ježíše Krista atd. Potom se pokropí svěcenou vodou.EXORCISMUS OHNĚ, NA KTERÝ SE POLOŽÍ KUŘIDLO:

Oheň, kterým se má zapáliti kuřidlo, musí býti v neprodyšné neupotřebené nádobě hliněné a bude se exorcisovati následujícím způsobem: “Já tě zaklínám netvore ohni, přes sílu toho, přes kterého jest všechno děláno, aby tys každý přízrak vyloučil, aby nemohl škodit”, pak se mluví: “požehnej Pane tento oheň a zasvěť k chvále Tvého svatého Jména, aby to ani těm co toto nosí ani těm co toto vidí, škodu neudělalo, skrze Pána našeho Ježíše Krista.”O ODĚVU A PANTAKLECH:

Oděv má býti kněžský nebo z čistého bílého plátna. Potom vezmeme šestirohou hvězdu, která byla nakreslena na pergamenu (zhotovený z oslí kůže) ve středu v hodině Merkura, při přibývajícím měsíci. Před tím čtena Missa spiritus sancti a pokropí se svěcenou vodou.


HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040301

Modlitba, která se předříkává při oblékání roucha:

ANCOR, AMACOR, AMIDES, PHEODONIAS, ANITOR, pro zásluhy Tvé a svatých andělů, ó Pane, oblékám si šat Spasitele, abych to co si přeji mohl vykonati skrze Tebe, sv. ADONAI, jehož říše bude až na věky věkův, Amen.JAK TO MÁME VYKONATI:

Měsíc musí přibývati a pokud možno nemá býti spálený. Devět dní před tím zdržuje se operatér ode všeho světského, co by ho mohlo znesvětiti, vykoná zpověď a přijímání před započetím DÍLA. K tomu dni musí býti připraveno posvěcené kadidlo, taktéž svěcená voda od kněze, nová hliněná nádoba s ohněm, posléze oděv a pantakl. Vše dobře posvěcené a připravené. První pomocník přinese nádobu s ohněm a kadidlem, druhý pomocník knihu, třetí šat a pantakl. Mistr sám nese meč, nad kterým čte mši svatou k sv. Duchu, a na kterém je zaznamenáno AGLA a na druhé straně + ON +. Na cestě k zapřísahání modlí se tiše a pomocníci mu odpovídají. Když přijde na místo, kde se má udělati kruh, načrtá jej nahoře předepsaným způsobem. Potom pokropí vše svěcenou vodou a řekne: “Pokrop mne, Pane, etc.” Když mistr se byl očistil před tím postem a největší kázní, jest oblékán do čistého roucha s pantaklem, opatřen jsa kadidlem a potřebnými věcmi, vstoupí do kruhu a volá do čtyř světových stran anděle, kteří stojí v čele sedmi planet a sedmi dnů a jejichž jména nalezne čtenář uvedená vzadu. Když mistr každého jednotlivého potřebného anděla jmenoval, řekne v kleče: “Ó vy andělé, buďte přízniví k mé prosbě a podporujte mně v mém konání.” Potom volá do čtyř světových stran anděle, kteří vládnou vzduchu v tento den, a když poprosil v kruhu všechna předepsaná jména, řekne: “Vás všechny zapřísahám při trůnu ADONAI, při svatém Bohu ISEYROS, ATHANATOS, PARAKLETUS, ALPHA a OMEGA a při těchto třech skrytých jménech: AGLA, ON, TETRAGRAMMATON, že mně mému přání dovolíte. Potom musí čísti zaklínací formule toho dne. Kdyby nechtěli duchové tohoto zákona uposlechnouti, musí se je nutiti k exorcismu.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 1:28 am

ZAKLÍNÁNÍ VZDUŠNÝCH DUCHŮ:

My, vybudujeme podle podoby Boha, vyzbrojeni z moci Boha, která počala z jeho vůle, skrze nejmocnějšího a nejkrásnějšího jména Boha “EL”, zapřísaháme vás (zde jest nutno udati duchy podle pořadí jmen) a poroučíme u toho, který zde mluvil, a při všech jménech Bohů a jménem ADONAI, EL, ELOHIM, ELOHE, ZEBAOTH, ELION, EZERCGEJE, JAH, TETRAGRAMMATON, SADAI, abyste se objevili ihned vedle kruhu, v lidské podobě, bez všelijaké odstrašující tvářnosti, proto vám poroučíme, přijďte všichni jménem Y a V, které Adam slyšel a řekl, při jménu AGLA, kterým Loth slyšel a od něho zachráněn byl; při jménu JOTH, kterého Jakob slyšel, když zápasil s andělem a bratrskou mocí ESOUS byl vysvobozen, při jménu ANEPHRETON, které Aron slyšel a byl pomluven; při jménu ZEBAOTH, kterého Moses jmenoval a rybníky Egypta proměnil v krev; při jménu EZEREHEJE ARISTON, kterého Moses jmenoval a rybníky přeplnil žabami aby přišly do domů; při jménu ELJON, kterého Moses jmenoval a způsobil krupobití, které nikdy nebylo viděno na zemi, při jménu ADONAI, kterého Moses jmenoval a způsobil, že kobylky zatemnily venkov a sežraly to, co krupobití nemohlo zničiti, při jménu SCHEMES AMATHIA, kterého jmenoval Josue a který zadržel slunce v jeho oběhu; při jménu ALPHA a OMEGA, které Daniel jmenoval kvůli čemuž BEEL zničil draka, při jménu EMANUEL, kterého tito tři mládenci Sadrach, Mesach a Abednego ohnivými plameny mluvili a od nich ušetřeni byli, při svatém Bohu JICIROS, PARACLETUS při svatých jménech AGLA, ON, TETRAGRAMMATON a při druhých jménech nejmocnějšího, živého a pravého Boha zapřísahám vás, kteří jste z vlastní viny se propadli z nebe do pekla, poroučíme vám skrze toho, který mluvil, a ono se stalo, kterého všechny netvorové poslouchají, a my vás zapřísaháme při neznámém skleněném moři, vy, kteří jste před obličejem Boha a čtyř posvátných zvířat, kteří před trůn Boha Krásy vykročují v před s očima vzadu zasazenýma, při všech svatých andělech v nebi, při chrámu Boha a při moudrosti Nejmohutnějšího, zapřísaháme vás, abyste se objevili před tímto kruhem a dělali vše podle naší vůle, jak se nám líbí. Při stolici BALDACHIA, při jménu PRIMREUMATON, které jmenoval Moses a Dethan, Korah, a Abiram byli hlubinou propasti pohlceni, v síle tohoto jména vás zaklínáme, zbavíme vás úřadů a každé radosti, až do hlubin propasti a vezmeme vás až do dne Soudu do věčného ohně a sírového bahniště, když ihned se neukážete před tímto kruhem, abyste splnili naše žádosti. Přijďte při jménu ADONAI, ZEBAOTH, ADONAI, AMIORAM; přijďte – poroučí vám to ADONAI, SADEI, jejichž mocí nemůže odletěti žádná příšera; objevte se před kruhem přátelsky, nebo vás čekají těžké tresty před věčným ohněm. Přijďte jménem ADONAI, ZEBAOTH, ODONAI – AMIORAM. Přijďte – pospěšte! Proč meškáte? Poroučí vám ADONAI SADAI, a král králů, EL, ATY, TITEIP, AZIA, HYN, MINOSEL, ACHADAN, VAY, VAA, EY, HAA, EYE, EYE, a EL, EL, EL, a HY, HAU, HAU, VA, VA, VA, VA.Modlitba, která se říká v kruhu, ke čtyřem světovým stranám:

O MORULE, TANEHA, LATISTEM, RABUR, TANEHA, LATISTEN, ESCHA, ALADIA, ALPHA a OMEGA, LEYSTE, ORISTON, ADONAI, nebeský otče, smiluj se nade mnou, protěž mne, Tvého nehodného syna, dnes rameno Tvé moci proti nezkrotnému duchu, abych při pohledu na Tvá božská díla byl posvěcen moudrostí Tvou, a vždy velebil Tvé svaté jméno a mohl se vždy modliti. Prosím Tě úpěnlivě, aby na Tvůj příkaz duchové, které volám, přišli a mně mohli dáti pravdivou odpověď, přes to, co se budu ptáti, aby nikomu neškodili, nikoho nelekali, ani mé svědomí, ani urazili nějakou nestvůru, nýbrž aby mně ve všem, co jim poručím, byli poslušni. Potom vstoupí operatér do prostřed kruhu, drží pantakl v ruce a říká: “Při Šalamonově pantaklu, dejte mně pravdivou zprávu.” Potom následuje: “Volám a zapřísahám vás, a poroučím vám při nejvyšší mocné Výsosti, při něm, který toto mluvil a kterému se to stalo, kterého poslouchají všichni netvorové a při nevyslovitelném jménu Tetragrammaton – JEHOVAH –, ve kterém jest vytvořen celý svět, před kterým se třesou živly, moře se vlní zpět, oheň zhasne, zem a vzduch a vše co je v nebi se třese, na zemi a v pekle se lekne a propadne, já vám poroučím, abyste bez zdržování, ze všech světových zemí přišli a mně přes všechno co se vás ptám, dali mně rozumná vysvětlení, že se zjevíte mírumilovní, zdvořilí a viditelní a řeknete nám, co si přejeme, naše rozkazy vykonáte a nám vše zdvořile, jasně nedvojně odpovíte, to vám poroučíme jménem věčně živého a pravého Boha HELIOTA.PŘÍZRAK A ZJEVENÍ:

Když se vše vykonalo podle předpisu, zjevují se nesčíslné postavy nejrůznějších typů, bubny bubnují a hrají různé nástroje, aby operující proti tomu nic nezmohl a je nesplašil. Poté jest zříti mnoho lukostřelců a hrozná zvířata, která se tváří tak, jako by chtěla operující sežrati. Tito se nemají báti, a obzvláště mistr má položiti ruku na pantakl a říci: “Odleťte zlí duchové odtud, v síle božského znamení.” Duchové pak poslechnou mistra a družina pak nic neuvidí. Nato pak musí zaklínač vložit ruku na pantakl a říci: “Vidíte pantakl Šalamouna; vidíte osobu zaklínače, který vás volá a vyzbrojen nebojácností vás volá: přijďte ihned v síle jmen AYE, SARAYE, AYE, SARAYE, AYE, SARAYE, přijďte hned v síle věčného jména žijícího a pravého Boha ELOY, ARCHIMA, RABUR a jeho přítomných pantaklů, jehož moci nemůže se odolati, při síle nebeských duchů, vašich pánů, při osobě zaklínače, přijďte rychle a poslouchejte vašeho panovníka, který sluje ORTIMONOS. Potom musí mistr hvízdat do čtyř světových stran, a hned uslyší velký šramot, potom má teprve říci: Proč meškáte? Proč se zdráháte? spěchejte, spěchejte, buďte poslušni vašeho panovníka jménem BATHAT, VACHAT, který sem přichází přes ABRAC, ABOER, ABERER. Pak se zjevují v jejich postavě a když jsou viděny u kruhu, ukáže se jim odhalený pantakl a říká se: Vidíte své pouto, nebuďte neposlušni. Hned se ukáží v přívětivé postavě a promluví na operatéra: Řekni co chceš od nás? My jsme ochotni všem tvým přánímvyhovět, protože Pán nás k tomu nutí. Když se zjeví duchové, pak se mluví: Dobře, že jste přišli, volal jsem vás skrze Toho, před kterým se klaní každé koleno, všichni vládci nebes, země a podsvětí, které jsou v moci osudu všech říší a jejichž výsosti se nemůže nikdo protiviti. Poroučím vám skrze toho, který naznačil hranici oceánu, zůstaňte státi před kruhem a odpovězte pravdu na tyto otázky, které vám zde předložím, a nevzdalujte se, než vás propustím. Toto vám poroučím mocí toho, který jest všech tvorů tvůrce. Amen. Nyní může operatér žádati co chce, a vše se mu vyplní. Potom je propustí těmito slovy: Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, jděte v míru na vaše místo a mír zůstane mezi námi a vámi; přijďte dobrovolně, když vás zase zavolám!To jest program, který učil o Základech magie PETR ABANO. Aby si čtenář mohl učiniti jasnou představu o kruhu, slouží mu k tomu připojený nárys. Kdo by chtěl operovati na jaře, v první hodinu v neděli s kruhem, nechť se řídí podle připojeného nárysu.

Nárys kruhu pro jarní práce, v první hodině neděle

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040302
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 1:31 am

Nejprve musíme zjistiti týden, jednotlivé dny a jim odpovídající duchy. Nejprve započneme nedělí.

Anděl neděle a jeho pečeť a planety, jeho znamení a jméno čtvrtého nebe.

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040303

Andělé neděle:
Michael, Dardiel, Huratapel

Andělé, kteří vládnou v neděli ve vzduchu:
Král Varcan, a jeho sluhové Tus, Andas, Eynabel.

Vítr, kterému jsou podřízeni:
Severní vítr.

Andělé čtvrtého nebe, které operatér přivolává ze čtyř světových stran:

Proti východu
Samael, Baciel, Atel, Gabriel, Vionatraba.

Proti západu
Anael, Pabel, Ustael, Burchat, Suceratos, Eapabili.

Proti severu
Aiel, Aniel nebo Aguiel, Masgabriel, Sapiel, Matuyel.

Proti jihu
Habudiel, Machasiel, Eharsiel, Uriel, Naromiel.

Nedělní kuřidlo:
Červený santal.

Nedělní zaříkávání:

Zaklínám vás, vy silní a svatí andělé, ve jménu ADONAI, EYE, EYA, který zde jest a bude EYE, ABRAYE a jménem SADAI, CADOS, EADOS, kteří vládnou přes Cherubíny, a při velkém jménu silného a všemohoucího Boha, který jest povznešen nad všechna nebesa, EYE, SARAYE, a stvořitele, který v první den světa stvořil nebe, zem a moře, a vše, co v nich je, a jeho jménem PHAA označil, též jménem všech svatých andělů, kteří panují ve čtvrtém vojsku a před mocným Salamiem, kterému slouží mocní a vážení andělé, při jménu hvězdné oblohy, slunci a jeho znamení, při neprobadatelném jménu živého Boha a při všech předních jménech zapřísahám vás, Michaeli, veliký anděli, který jsi představený neděle, abys mému jmenovanému přání vyhověl a mně pomohl při obchodu a mým ostatním žádostem. (jmenuj druh obchodu a žádosti, a řekni proč jsi podnikl zapřísahání.)

Duchové vzduchu stojí pod severním větrem. Jejich přirozenost jest zlato, drahokamy, bohatství a opatřuje přízeň, smiřují nepřátelství a chrání před nemocemi. V jaké postavě se zjeví, bylo napsáno v předchozí knize o magických obřadech, to platí též pro duchy dalších dnů.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 1:34 am

Pondělí

Anděl, jeho pečeť, planeta a její pečeť, a jméno prvního nebe.


HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040304

Pondělní andělé:
Gabriel, Michael, Samael.

Andělé, kteří vládnou v pondělí ve vzduchu:
Král Arcan, a jeho tři sluhové Bilet, Missabu, Abuzaha.

Vítr, jemuž jsou poddáni:
Západní vítr.

Andělé prvního nebe, které operatér přivolává ze čtyř světových stran:

Proti východu:

Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.

Proti západu:
Sachiel, Zaniel, Habaiel, Bachanael, Eorabiel.

Proti severu:
Mael, Vuael, Valnum, Baliel, Balay, Humastrau.

Proti jihu:
Euraniel, Dabriel, Darquiel, Hanun, Anayl, Vetuel.

Pondělní kuřidlo:
Aloe.

Pondělní zaříkávání:

Zaklínám vás, vy silní a dobří andělé, ve jménu ADONAI, ADONAI, ADONAI, EIE, EIE, EIE, EADOS, EADOS, EADOS, ACHIM, ACHIM, JA, JA, silného JA, který se zjevil na Sinai v nádheře krále ADONAE, SEDAI, ZEBAOTH, ANATHAY, YA, YA, YA, ABIM, JEIA, kteří jste druhý den stvořili moře a vody, jedni na nebesích a druzí na zemi, a který moři dal své velké jméno, a označil mu jeho hranici. Zaklínám vás jménem andělů, kteří panují v prvém vojsku, kterému velí Orphaniel, veliký, nádherný a ctěný anděl, při jménu měsíce a při předešlých jménech tě zaklínám, Gabrieli, který jsi představený pondělku, abys mně pomohl (totéž jako v neděli).

Pondělní duchové vzduchu stojí pod západním větrem, který podléhá měsíci. Opatřují stříbro, rychlé koně, dělí přítomná a budoucí tajemství lidu, a nesou věci z místa na místo.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 6:47 am

Úterý

Anděl úterý, jeho pečeť, jeho planeta a její znamení, jméno pátého nebe.


HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040305

Andělé úterka:
Samael, Satael, Amabiel.

Duchové vzduchu, kteří panují v úterý:
Král Samar a jeho sluhové: Carmar, Jsmoli, Paffran.

Jméno větru, kterému jsou duchové vzduchu podřízení:
Východní vítr.

Andělé pátého nebe, kteří panují v úterý a které operatér přivolává ze čtyř světových stran:

Proti východu
Friagne, Guael, Damael, Calzas, Arragon.

Proti západu:
Lama, Astagna, Losguin, Soncas, Jarel, Isiael, Irel.

Proti půlnoci:
Rahumel, Hyniel, Rayel, Seraphiel, Mathiel, Fraciel.

V poledne:
Sacriel, Janiel, Galdel, Osael, Vianuel, Zaliel.

Kuřidlo pro úterý:
Pepř.

Úterní zapřísahání:

Zaklínám vás, vy silní a svatí andělé, při jménu YA, YA, YA, HE, HE, HE, VA, HY, HY, HA, HA, HA, VA, VA,VA, AN, AN, AN, AIE, AIE, AIE, EL, AY, ELIBRA, ELOIM, ELOIM a ve jménu nejvyššího Boha, který vysušil vody, zem, stromy a trávníky stvořil a je svým krásným, vzácným, hrozným a svatým jménem zapečetil, při jménech andělů, kteří v pátém vojesku panují a velikému, silnému a mocnému andělu Acimoyi slouží, při jménu hvězdy, která se jmenuje je Mars, při všech předešlých jménech a při jménu ADONAI, živého a pravdivého Boha, přísahám přes tebe, veliký anděli Samaeli, který úterku předsedáš, že .... (totéž co dříve).

Úterní duchové vzduchu stojí pod východním větrem; oni jsou vinni válkou, úmrtností, vražděním, ohněm a všelikých epidemiích, mohou ale také uzdraviti. Opatřují též vojsko až do síly 2000 mužů.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 6:49 am

Středa

Anděl středy, jeho pečeť a nebeské znamení, jméno druhého nebe.


HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040306

Andělé úterka:
Samael, Satael, Amabiel.

Duchové vzduchu, kteří panují v úterý:
Král Samar a jeho sluhové: Carmar, Jsmoli, Paffran.

Jméno větru, kterému jsou duchové vzduchu podřízení:
Východní vítr.

Andělé pátého nebe, kteří panují v úterý a které operatér přivolává ze čtyř světových stran:

Proti východu
Friagne, Guael, Damael, Calzas, Arragon.

Proti západu:
Lama, Astagna, Losguin, Soncas, Jarel, Isiael, Irel.

Proti půlnoci:
Rahumel, Hyniel, Rayel, Seraphiel, Mathiel, Fraciel.

V poledne:
Sacriel, Janiel, Galdel, Osael, Vianuel, Zaliel.

Kuřidlo pro úterý:
Pepř.

Úterní zapřísahání:

Zaklínám vás, vy silní a svatí andělé, při jménu YA, YA, YA, HE, HE, HE, VA, HY, HY, HA, HA, HA, VA, VA,VA, AN, AN, AN, AIE, AIE, AIE, EL, AY, ELIBRA, ELOIM, ELOIM a ve jménu nejvyššího Boha, který vysušil vody, zem, stromy a trávníky stvořil a je svým krásným, vzácným, hrozným a svatým jménem zapečetil, při jménech andělů, kteří v pátém vojesku panují a velikému, silnému a mocnému andělu Acimoyi slouží, při jménu hvězdy, která se jmenuje je Mars, při všech předešlých jménech a při jménu ADONAI, živého a pravdivého Boha, přísahám přes tebe, veliký anděli Samaeli, který úterku předsedáš, že .... (totéž co dříve).

Úterní duchové vzduchu stojí pod východním větrem; oni jsou vinni válkou, úmrtností, vražděním, ohněm a všelikých epidemiích, mohou ale také uzdraviti. Opatřují též vojsko až do síly 2000 mužů.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 6:52 am

Středa

Anděl středy, jeho pečeť a nebeské znamení, jméno druhého nebe.


HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040306

Andělé čtvrtka:
Sachiel, Castiel, Asasiel.

Duchové vzduchu, kteří panují ve čtvrtek:
Král Suth, a jeho sluhové Maguth, Gutriz.

Vítr, kterému jsou podřízeni:
Jižní vítr.

Protože se v šestém nebi nepotkají žádní duchové, musí operatér mluviti proti čtyřem světovým stranám, tyto modlitby:

Proti východu:
Ó vznešený Bože, ctěný až na věky.

Proti západu:
Ó vševědoucí, spravedlivý a dobrotivý Bože; prosím tebe, abys byl přívětiv
mému dnešnímu úmyslu, který jsi živ a kraluješ na věky, amen.

Proti severu:
Ó mocný, silný a věčný Bože.

Proti jihu:
Ó mocný a milosrdný Bože.

Kuřidlo pro čtvrtek:
Šafrán.

Čtvrteční modlitba:

Zaklínám vás, svatí andělé, při jménech CADOS, CADOS, CADOS, ESCHEREIE, ESCHEREIE, ESCHEREIE, HATIN YA, tvůrců silného světa CANTINE, JAYM, JANIE, ANIE, CALBAT, SABBAK, BERISAY, ALNAYM a při jménu ADONAI, který stvořil pátého dne obyvatele vzduchu a při andělích, kteří slouží v šestém vojsku, velikého a mocného andělského knížete, při hvězdě jménem Jupiter a při jménu jeho pečetě, při jménu Adonai, nejvyššího Boha a tvůrce všeho, při jménu všech hvězd a jejich síle, při všech předcházejících jménech tě zapřísahám, Sathieli, veliký anděli, který předsedáš čtvrtku, že etc., etc. (jako v neděli).

Příroda, která jest podřízena jižnímu větru a duchům čtvrtka opatřují přízeň žen, přinášejí lidem veselou náladu, urovnávají hádky, udobřují nepřátele, léčí nemocné, zabraňuje a chrání proti škodě.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 6:54 am

Pátek

Andělé pátku, jejich znamení, planeta a její znamení, jméno třetího nebe.


HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040308

Andělé pátku:
Anael, Rachiel, Sachiel.

Duchové vzduchu, kteří panují v pátek:
Král Sarabotes, a jeho sluhové Amabiel, Aba, Abalidoth, Flaef.

Vítr, kterému jsou podřízeni:
Západní vítr.

Andělé třetího nebe, kteří panují v pátek a které operatér přivolává ze čtyř světových stran:

Proti východu:
Setchiel, Chedusitaniel, Corat, Tamael, Tenaciel.

Proti západu:
Turiel, Coniel, Babiel, Radiel, Maltiel, Husaltiel.

Proti severu:
Peniel, Penael, Penat, Raphael, Raniel , Doremiel.

Proti jihu:
Porna, Sachiel, Chermiel, Samael, Santanael, Famiel.

Kuřidlo pro pátek:
Costus arabica zvaný též Kost arabský.

Páteční zaklínání:

Zaklínám vás, svatí a mocní andělé, ve jménu ON, HEY, HEYA, JA, JE, ADONAI, SADAI a ve jménu toho, který vytvořil šestým dnem lidi a čtyřnohá a lezoucí zvířata, který dal Adamovi moc nad všemi žijícími, proto jest jeho jméno svěceno ve víře, jménem všech andělů, kteří slouží ve třetím vojsku pod velkým, silným a mocným andělem Dagielem, při hvězdě jménem Venuše a její svaté pečetě, při všech předešlých jménech, zapřísahám vás skrze Anaela, který předsedá šestému dni, že... etc., etc. (taktéž jak před tím).

Duchové vzduchu stojí pod západním větrem; způsobují půjčení peněz, svádí k hýření, smiřují nepřátele veselostí, zakládají manželství a milkování, hojí nebo přináší nemoce.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Azoth Po máj 16, 2011 6:56 am

Sobota

Anděl sedmého dne, jeho pečeť, planeta a její znamení.


HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE An040309

Andělé sedmého dne:
Cassiel, Machatan, Uriel.

Vzdušní duchové, kteří vládnou sedmému dni:
Král Maymon, a jeho sluhové Abumalith, Assaibi, Balidet.

Vítr, kterému jsou podřízeni:
Západo-jiho-západní.

Kuřidlo pro sedmý den:
Síra

To, co jsme řekli o vzdušných duších čtvrtka, platí i zde, proto se má operatér obrátiti při zaklínání, ke čtyřem světovým stranám.

Sobotní zaklínání:

Zaklínám vás, Caphrieli nebo Cassieli, Machatori a Seraquieli, vy silní a mocní andělé, při jménu ADONAI, ADONAI, ADONAI, EIE, EIE, EIE, ACIM, ACIM, ACIM, CADOS, CADOS, IMA, IMA, SACLAY, JA, SAR, stvořiteli světa, který sedmému dni dal klid a skrze ty, kteří dali podle jeho libosti dětem Israele sedmý den ke svátosti, aby dostal odměnu příštím světem, při jménu anděla, kterýí slouží v sedmém vojsku, velikému a mocnému andělu knížeti Booelovi, při jménu hvězdy jménem Saturn, a při jeho svaté pečeti, při všech předešlých jménech zaklínám tebe, Caphrieli, který předsedá sedmému dni nebo sabbatu, že... etc., etc. (jako v neděli).

Duchové vzduchu v sobotu, stojí pod západojihozápadním větrem; vnucují nenávist, podle libosti špatné myšlenky a jdou od nich smrt a zohavení.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Chybičky v textoch?

Odoslať  Lumpino Ne jún 02, 2013 4:54 am

Občas sú rozdiely v textoch. Pre příklad motlitba "O MORULE, TANEHA, LATISTEM, RABUR, TANEHA............." je v starých či cudzích textoch "Amorul, Taneha, Latisten, Rabur, Adonay.........".
Vyzerá to ako bezvýznamná drobnosť, ale v praxi to môže mať celkom veľký význam.


Lumpino
Začiatočník
Začiatočník

Počet príspevkov : 2
Join date : 27.04.2013

Návrat hore Goto down

HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE Empty Re: HEPTAMERON ANEB ZÁKLADY MAGIE

Odoslať  Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Návrat hore

- Similar topics

 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.