Azoth - Ezoterické fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Všetko o kabale

Goto down

Všetko o kabale Empty Všetko o kabale

Odoslať  Azoth za Po máj 16, 2011 2:25 am

Jan Kefer - 72 geniů kabbaly a jejij projev


GENIOVÉ KABBALY, JICHŽ EVOKACE TVOŘÍ USKUTEČNĚNÍ VELIKÉHO DÍLA MAGIE.

"Evokovati ducha jest umění vniknouti v ideu tohoto ducha. Povzneseme-li se na jeho úroveň, strhneme ducha k sobě a on bude nám sloužiti. Neučiníme-li tak, strhne nás on a my budeme otročiti jemu.
Vyvolávání nechť je vždy odůvodněno a nechť vždy slouží dobrému účelu. Jinak je evokace šílený výkon, nebezpečný rozumu a zdraví.
Chceme-li evokovati z pouhé zvědavosti, abychom něco viděli, předem se připravme na neúspěch a zbytečnou námahu. Abychom dobře užívali magických klíčů, musíme si udržeti duševní jas a čistotu srdce; jinak by se staly nástroji čarodějnictví a hloupý a nečistý operatér stal by se jejich první obětí."
E.L.

Jména 72 andělů jsou utvořena ze tří tajemných veršů kapitoly XIV. Exodu verš 19, 20, 21, kteréžto verše dle hebrejského textu pozůstávají každý z 72 hebrejských písmen.
"Napište nejdříve odděleně ony verše. Utvořte z nich tři řádky, z nichž každá jest složena z 72 písmen, dle hebrejského textu."
"Vezměte první písmenu 19tého a 20tého verše, počínajíce od leva."
"Pak vezměte první písmenu 20tého verše, který jest prostředním, začínajíce vpravo."
"Tato první tři písmena tvoří přívlastek Genia."
"Zachovávajíce týž pořádek až na konec máte 72 atributů nebeských ctností."
"Přidáte-li ke každému z těchto jmen jedno z dvou nebeských slov IAH nebo EL, obdržíte 72 jmen andělů, sestavených ze tří slabik, z nichž každé v sobě obsahuje jméno Boha."


- Jména 72 andělů -

1) Vehujah
genius ostrovtipu, vědeckých a uměleckých schopností, vyznačuje se energií. Sídlí v ohni a astrologicky vyjadřuje jeho kvality Skopec. Jeho atribut jest "Bůh nad vše vznešený" a evokujeme ho, chceme-li býti osvíceni Duchem Svatým, veršem "Et tu, Domine, susceptor meus et gloria mea et exultans caput meum".

2) Jeliel
genius lásky a dobré mysli. Atribut jeho jest "Bůh pomocník". Evokujeme ho, chceme-li tišiti revoluce a získati vítězství nad nepřáteli, veršem "Te autem, Domine, ne elongaveris auxilium tuum a me, ad defensionem meam conspice"

3) Sitael
genius spravedlnosti, cti a pohotovosti. Atribut je "Bůh naděje všeho stvoření". Evokujeme ho, chceme-li získati ochrany proti úkladům lidí i zvířat, veršem: "Domine, susceptor meus es tu et refugium meum, Deus meus, sperabo in eum"

4) Elemiah
genius šťastného podnikání a námořních výprav. Atribut: "Bůh ztajený". Evokujeme ho jako ochránu proti duševnímu utrpení a chceme-li objeviti zrádce, veršem "Converte Domine et eripe animam meam: salvum me fac propter misericordiam tuam".
5) Mahasiah
genius chápavosti a potěšení. Atribut: "Bůh záchrance". Evokujeme ho, chceme-li získati mír, úspěch ve vysokých vědách a v theologii veršem: "Exquisivi Dominum et exaudivit me et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me"

6) Lelahel
genius slávy, lásky a štěstí. Atribut: "Bůh veleslavný". Evokujeme ho, chceme-li získati osvícení a uzdravení těla veršem: "Psalite Domino, qui habitat in Sion; annunciate inter gentes studia ejus"

7) Achaiah
genius zdaru v namáhavých pracích. Atribut: "Bůh dobrotivý a trpělivý". Evokujeme ho, chceme-li získati trpělivost ve studiu tajemství veršem: "Miserator et misericors Dominus, longanimis et multum misericors"

Cool Kahetel
genius lásky k zemědělství a k práci. Atribut: "Bůh vzývání hodný". Evokujeme ho, chceme-li získati úspěchu v modlitbách a požehnání Božího veršem: "Venite adoremus et procidamus et ploremus ante Dominum, qui fecit nos"

9) Aziel
genius milosrdenství, přátelství. Atribut: "Bůh milosrdný". Evokujeme jej, chceme-li získati přízně mocných a splnění slibů, veršem: "Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarum quae a saeculo sunt"

10) Aladiah
genius zdraví a štěstí v podnikání. Atribut: "Bůh milostivý". Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: "Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te"

11) Lauviah
genius nadání, velikosti duševní, moudrosti a proslulosti. Atribut: "Bůh velebený". Evokujeme ho, chceme-li získati slávy plynoucí z vědění, veršem: "Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exultatur Deus salutis meae", a pečetí. Někteří kabbalisté doporučují jeho evokaci jako ochranu před bleskem a porážkou v boji.

12) Hahaiah
genius pokojných mravů a věštebných snů. Atribut: "Bůh útočiště". Evokujeme ho, chceme-li získati ochrany proti nepřátelství a jeho darů, veršem: "Ut quid Domine recessisti longe: despicis in opportunitatibus, in tribulatione"

13) Jezalel
genius smíření a manželské věrnosti. Atribut: "Bůh nade vše jasný". Evokujeme jej, chceme-li získati jeho darů, veršem: "Jubilate Deo, omnis terra, cantate et exultate et psallite"

14) Mebahel
genius práva a proslulosti právníků. Atribut: "Bůh udržovatel". Evokujeme jej, chceme-li získati ochrany proti těm, kdož chtějí zničiti náš majetek, veršem: "Et factus est Dominus refugium pauperis, adjutor in opportunitatibus in tribulatione"

15) Hariel
genius náboženské čistoty mravů. Artibut: "Bůh stvořitel". Evokujeme ho na pomoc proti rouhačům veršem: "Et factus est mihi Dominus meus in adjutorium spei meae"

16) Hakamiah
genius udatností, vítězství a vlády. Atribut: "Bůh vládce vesmíru". Pomáhá proti zrádcům, k dostižení vítězství. Evokační rituál: Vyslov jeho jméno a modli se: "Všemohoucí Bože zástupů, jenž jsi stvořil a spravuješ zemi a ochraňuješ národy, prosím Tě prostřednictvím jména Hakamiah, osvoboď moji zem od nepřátel". Pak při vzývání vyslov verš: "Domine, Deus salutis meae, in die clamavi et nocte coram te"

17) Laviah
genius hudby, básnictví, filosofie a literatury, vysokých věd a objevů. Atribut: "Bůh obdivuhodný". Evokujeme ho po dlouhých postech, chceme-li získati jeho darů a zbaviti se duševních útrap veršem: "Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra"

18) Kaliel
genius spravedlnosti a pravdy. Atribut: "Bůh, jenž povyšuje". Evokujeme ho pro rychlou pomoc v útrpách veršem: "Judica me Domine secundum justitiam meam et secundum innocentiam super me"

19) Leviviah
genius lásky, paměti a lidské inteligence. Atribut: "Bůh, jenž vyslyší hříšníka". Evokujeme ho proti hříchům a pro dosáhnutí milosti Boží veršem: "Expectans expectavi Dominum et intendit mihi"

20) Pahaliah
genius náboženství a zbožnosti. Atribut: "Bůh Vykupitel". Evokujeme ho proti nepřátelům náboženství veršem: "Domine, libera animam meam a labiis iniquis et a lingua dolosa"

21) Nelchael
genius přírodních věd a studia. Atribut: "Bůh jediný". Evokujeme jej proti pomluvačům, čarodějům a zlým démonům veršem: "Ego autem in te speravi, Domine, dixi deus meus es tu, in manibus tuis sortes meae"

22) Jejahelgenius bohatství, obchodu a cest. Atribut: "Pravice Boha". Chrání před ztroskotáním a bouřemi, propůjčuje nadání k obchodu. Evokuje se veršem: "Dominus custodit te: Dominus protectio tua super manum dexteram tuam"

23) Melahel
genius vod, země a léčivých rostlin. Atribut: "Bůh, osvoboditel z neštěstí". Evokuje se, chceme-li býti bezpečni před zbraněmi a na cestách veršem: "Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum et ex hoc nunc et in saeculum"

24) Hahujah
genius ochrany a Božího milosrdenství. Atribut: "Bůh dobrotivý". Ochraňuje před útoky zlodějů a vrahů. Evokujeme jej veršem: "Ecce occuli Domini super metuentes eum et in eis, qui sperant in misericordiam eius"

25) Nithaiah
genius skrytých věd a bílé magie. Atribut "Bůh, jenž propůjčuje moudrost". Ochraňuje bílé magiky a evokuje se veršem: "Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: narrabo omnia mirabilia tua"

26) Haajah
genius politiky. Atribut: "Bůh skrytý". Ochraňuje hledače pravd, diplomaty a tajné podnikání. Evokujeme jej, chceme-li vyhráti právní při, veršem: "Clamavi in toto corde meo: exaudi me Domine: justificationes tuas requiram"

27) Jerathelgenius umění, věd, spisovatelství, civilisace. Atribut: "Bůh zlé trestající". Osvobozuje od nepřátel a pomluvačů. Evokujeme jej veršem: "Eripe me, Domine, ab homine malo; a viro iniquo eripe me"

28) Šeheiah
genius zdraví a rozumu. Atribut: "Bůh uzdravovatel". Chrání před bleskem a bouří, ohni, zřícení domu a nemocemi. Evokujeme veršem: "Deus, ne elongaveris a me: Deus meus in auxilium meum respice"

29) Reijel
genius síly a horlivosti v pravdě. Atribut: "Bůh pomocný". Pomáhá proti rouhačům a nepřátelům náboženství, viditelným i neviditelným nepřátelům. Evokujeme veršem: "Ecce enim, Deus adiuvat me et Dominus susceptor est animae meae"

30) Omael
genius lékařství, chemie a plození. Atribut: "Bůh trpělivý". Pomáhá proti starostem, zoufalství a strašidlům. Evokujeme veršem: "Quoniam tu es patientia mea, Domine; Domine, spes mea a juventute mea"

31) Lekabel
genius matematiky, astronomie, geometrie, zemědělství a vegetací. Atribut: "Bůh, jenž osvěcuje". Propůjčuje osvícení. Evokujeme veršem: "Quoniam non cognovi literaturam; introibo in potentias Domini; Domine memorabor justitiae tuae"

32) Vasariah
genius spravedlnosti, paměti, řečnictví. Atribut "Bůh spravedlivý". Pomáhá proti těm, kdož nespravedlivě pronásledují. Evokujeme, jmenujeme-li osoby nepřátelské a pak citujeme verš: "Quia rectum est verbum Domini et opera eius in fide"

33) Jehuiah
genius objevů. Atribut: "Bůh, jenž ví vše". Evokujeme, chceme-li vypátrati zrádce a zločince, veršem: "Dominus scit cogitationes hominum, quoniam vanae sunt"

34) Lehaiah
genius velikých činů a vnitřní modlitby. Atribut: "Bůh mírný". Působí proti zlosti. Evokujeme veršem: "Speret Israel in Domino, ex hoc nunc usque saeculum"

35) Kevakiah
genius dědictví, darů a smíru. Atribut: "Bůh udělující radost". Působí odpuštění těch, jimž jsme ublížili. Evokujeme tak, že jmenujeme osobu, citujeme verš: "Dilexi quoniam exaudivit Dominus vocem orationis meae". Opakujeme denně, dokud nenastane usmíření

36) Menadel
genius dobrého jména. "Bůh vzýváníhodný". Genia evokujeme, chceme-li udržeti své existenční postavení, uniknouti ze zajetí a ujíti pomluvám, veršem: "Domine, dilexi decorem domus tuae et locum habitationis gloriae tuae"

37) Aniel
genius věd a umění, zjevení přírodních tajemství, inspirace filosofické. Atribut: "Bůh ctností". Evokujeme, chceme-li dosíci jeho darů, zvítěziti a osvoboditi město od obležení, veršem: "Deus virtutum, converte nos et ostende faciem tuam et salvi erimus"

38) Haamiah
genius bohabojnosti. Atribut: "Bůh, naděje pozemšťanů". Působí proti lži, zbraním, divé zvěři a pekelným duchům. Evokujeme, chceme-li dosíci všech pokladů nebe a země, veršem: "Quoniam tu es, Domine, spes mea; altissimum posuisti refugium tuum"

39) Rehael
genius zdraví, dlouhého života, otcovské a dětinné lásky. Atribut: "Bůh, k hříšníkům milosrdný". Evokujeme jej, chceme-li dosíci uzdravení, veršem: "Audivit Dominus et miseritus est mei: Dominus factus est meus auditor"

40) Jejazel
genius útěchy a vysvobození. Atribut: "Bůh radující se". Působí osvobození zajatých, dosažení útěchy a zbavení od nepřátel, ovládá osvětu. Evokujeme veršem: "Ut quid Domine repellis orationem meam, avertis faciem tuam a me?"

41) Hahahel
genius křesťanství, energie, oběti. Atribut: "Bůh trojjediný". Působí proti rouhačům a pomluvačům. Evokujeme veršem: "Domine libera animam meam a labiis iniquis et lingua dolosa"

42) Mikael
genius politiky a diplomatického nadání. Atribut: "Dům Boží". Ochraňuje na cestách a odkrývá spiknutí. Evokujeme veršem: "Deus custodit te ab omni malo: custodiat animam tuam Dominus"

43) Veubiah
genius vojenství a válečné slávy. Atribut: "Pán a vládce". Evokujeme, chceme-li zvítěziti v bitvě a zlomiti otroctví, veršem: "Et ego ad te, Domine, clamavi et mane oratio mea praevenit te"

44) Jelahiah
genius cestování a strategie. Atribut: "Bůh Věčný". Působí ochranu úřadů, výhru sporů, úspěch v podnikání, vyznamenání statečnosti. Evokujeme veršem: "Voluntaria oris mei bene placita fac, Domine, et iudica tua doce me"

45) Sealiah
genius obratnosti a vegetací. Atribut: "Pohybovatel". Působí povýšení padlých a ponížení zlovolných. Evokujeme veršem: "Si dicebam: motus est pes meus; misericordia tua, Domine, adiuvabat me"

46) Ariel
genius skrytých pokladů, tajemství a snů. Atribut: "Bůh Zjevovatel". Vzýváme ho, chceme-li vzdáti Bohu díky aneb dosíci zjevení budoucnosti, veršem: "Suavit Dominus universos et miserationes eius super omnia opera ejus"

47) Asliah
genius spravedlnosti. Atribut: "Bůh Spravedlivý a Pravdu Zjevující". Evokujeme jej, chceme-li pozdvihnouti mysl k Bohu a dosíci jeho darů duchovních, veršem: "Quam magnificata sunt opera tua, Domine! Omnia in sapientia, impleta est terra possessione tua"

48) Mihael
genius plození a lásky. Atribut: "Bůh Otec". Ochraňuje manželskou věrnost, zjevuje budoucnost. Evokujeme veršem: "Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam"

49) Vehuel
genius pokoje. Atribut: "Bůh veliký a Vznešený". Chrání před zoufalstvím. Evokujeme veršem: "Magnus Dominus et laudabilis nimis et magnitudinis eius non est finis"
50) Daniel
genius výkonnosti. Atribut: "Znamení milosrdenství". Evokujeme, chceme-li dosíci útěchy a milosti Boží, veršem: "Miserator est misericors Dominus, longaminis et misericors"

51) Hahasiah
genius tajemství a hermetismu. Atribut : "Bůh skrytý". Evokujeme jej, chceme-li odhaliti mysteria, veršem: "Sit gloria Domini in saeculum; laetabitur Dominus in operibus suis"

52) Imamiah
genius svobody. Atribut: "Bůh nade vše vznešený". Evokujeme chceme-li se ubrániti nepřátelům a získati ochrany genia na cestách a v zajetí veršem: "Confitebor, Dominum, secundum justitiam eius et psallam nomini Domini altissimi"

53) Nanael
genius vysoké vědy. Atribut: "Bůh, jenž pokořuje pyšné". Evokujeme veršem: "Cognovi Domine quia aequitas iudicia tua et in virtute tua humiliasti me"
54) Nithael
genius slávy a života. Atribut: "Král nebe". Ochraňuje vládce a uděluje dlouhý věk a milost Boží. Evokujeme veršem: "Dominus in coelo paravit sedem suam: et regnum ipsius omnibus dominabitur"
55) Mebaiah
genius mravnosti a náboženství. Atribut: "Bůh věčný". Udílí útěchu a plodnost. Evokujeme veršem: "Tu autem, Domine, in aeternum permaneas et memoriale tuum in generationem"

56) Poiei
genius majetku a filosofie. Atribut: "Bůh vesmír udržující". Pomáhá v lidských potřebách. Evokujeme veršem: "Allevat Dominus omnes, qui coruunt, et erigit omnes elisos"
57) Nemamiah
genius energie a boje. Atribut: "Bůh nejvýše chvályhodný". Evokujeme, chceme-li vysvoboditi zajaté a míti úspěch veršem: "Qui timent Dominum, speraverunt in Domino; audiutor eorum et protector eorum est"
58) Jejalel
genius zdraví a udatnosti. Atribut: "Bůh, jenž vyslyší pokolení". Evokujeme veršm: "Et anima turbuta est valde; sed tu Domine usque quo"

59) Harahel
genius pokladů a podnikavosti. Atribut: "Bůh vševědoucí". Pomáhá proti neplodnosti a činí děti poslušnými. Evokujeme veršem: "A solis ortu usque ad occasum, laudabile nomen Domini"

60) Mizrael
genius ctnosti a rozumu. Atribut: "Bůh, jenž pomáhá potlačeným". Evokujeme, chceme-li léčiti duševní nemoce, veršem: "Justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis"

61) Umabel
genius přátelství, cest a spokojenosti. Atribut: "Bůh nad vše vznešený". Evokujeme, chceme-li získati přátelství, veršem: "Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum"

62) Jahahel
genius klidu, ctnosti a moudrosti. Atribut: "Nejvyšší bytost". Evokujeme, chceme-li získati moudrosti a pokoje, veršem: "Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et usque in saeculum"

63) Anianuel
genius rozumu a křesťanství. Atribut: "Bůh nekonečně dobrý". Evokujeme proti nehodám a nemocím a pro zdar náboženské propagandy veršem: "Servite Domino in timore; et exaltate ei cum tremore"

64) Mehiel
genius vědy a řečnictví. Atribut: "Bůh udržovatel věcí". Evokujeme proti nepředvídaným protivenstvím a pro získání slávy veršem: "Ecce, oculi Domini super metuentes eum: et in eis, qui sperant super misericordiam eius"

65) Damabiah
genius užitečného podnikání. Atribut: "Bůh, studnice moudrosti". Chrání před čarodějstvím a propůjčuje moudrost a zdar v podnikání. Evokujeme veršem: "Convertere, Domine, et usque qua? Et deprecibilis esto super servos tuos"

66) Manakel
genius snů. Atribut: "Bůh ochraňující všechny věci". Evokujeme, chceme-li Boha usmířiti, veršem: "Ne derelinquas me, Domine; Deus meus, ne discesseris a me"

67) Eiael
genius duchovního osvícení. Atribut: "Bůh, útěcha člověka". Uděluje moudrost a útěchu v bojích života. Evokujeme veršem: "Delectare in Domino et dabit tibi petitiones cordis tui"

68) Habuiah
genius plodnosti. Atribut: "Bůh dárce". Evokujeme, chceme-li získati a udržeti zdraví, veršem: "Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius"

69) Rochel
genius práva a slávy. Atribut: "Bůh vševidoucí". Evokujeme, chceme-li získati ztracené neb ukradené předměty a vypátrati zločince veršm: "Dominus pars hereditatis meae et et calicis mei; tu es, qui restitues hereditatem meam mihi"

70) Jabamiah
genius přírodních jevů. Atribut: "Slovo tvořící". Uděluje síli, genialitu a tvoří veleduchy filosofie. Evokujeme veršem: "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi"

71) Haiel
genius statečnosti a ochrany. Atribut: "Bůh, Pán světa". Jeho pomocí přemáháme zlo a získáváme svobody. Evokujeme veršem: "Confitebor Domino nimis in ore meo et in medio multorum laudabo eum"

72) Mumiah
genius mysterií. Atribut: "Alfa-Omega". Udílí zdar v každém podniku a propůjčuje sílu proti hrůzám smrti. Evokujeme vyslovením Jména Božího Alfa-Omega a veršem: "Converte, anima mea, in requiem tuam: quia Dominus benefecit tibi"
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.