Azoth - Ezoterické fórum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Všetko o aure

Goto down

Všetko o aure Empty Všetko o aure

Odoslať  Azoth za Po máj 16, 2011 2:36 am

Aura a její barvy

1.
ČERVENÁ

Hlavní barva
Bude lehce dosahovat svých předsevzetí, je společenská a umí srozumitelně hovořit. V lásce však není příliš romantická. Ve finanční sféře bude mít štěstí.
Je to dobrý vůdce ostatních, který chce ale o všem rozhodovat sám.
Pro své cíle si umí vybrat správný čas, u ostatních je oblíbená, ale nepotřebuje se o ně příliš opírat. Má silné ego a dokáže nalézt štěstí.

Vedlejší barva
Osobnost, která bude mít v životě štěstí. Umí ostatním pomáhat. Nade vše si cení svobody
a nezávislosti. Je energická i vitální a dobře komunikuje. Pro svůj cíl dokáže i nemožné věci. Nerada se nechává omezovat a nemá ráda kritiku, i když je to přátelský člověk. Umí být
ve správný čas na správném místě. Je ctižádostivá.

2.
ORANŽOVÁ

Hlavní barva
Bude úspěšná, pokud dokáže víc využít nabízených příležitostí. Je velmi přátelská a pro své přátele udělá naprosto všechno. Je pečující a starostlivá. Převládající roli u ní hrají emoce,
má rovněž silně vyvinutou intuici.
Je klidná a nevyvolává hádky, umí se vybraně chovat a je příjemným společníkem. Má bohatý vnitřní život. Nemívá přílišné vůdcovské sklony.

Vedlejší barva
Má vkus a umělecké cítění i bohatou fantazii. Samoty se nebojí, ale umí též pomáhat ostatním. Velmi si váží rodinného života a na svých blízkých je dost závislá.
Má ráda vnitřní svobodu a nebývá příliš ambiciózní. Je jemná a nehádavá, ale v případě potřeby
se umí bránit. Není příliš trpělivá a při realizaci svých záměrů potřebuje podporu okolí.
Nemá totiž silnou vůli.

3.
ŽLUTÁ

Hlavní barva
Je vitální a mnohomluvná. Zajímavá osobnost se smyslem pro humor a vyvinutou sociální inteligencí.
Umí dobře argumentovat a dokáže se vcítit do jiných lidí. Mívá sklon k domýšlivosti, ale je celkem úpřímná. Je to životní optimista a dokáže se nadchnout pro nové činnosti.
Ráda flirtuje s opačným pohlavím a může mít sklony ke lhaní.

Vedlejší barva
Je ambiciózní a je na ni spolehnutí. Umí reagovat na změny, má ráda pravdu, uznává rodinné hodnoty. Je plná života, nesnáší nudu a je náročná k jiným stejně jako k sobě.
V podřízené pozici se necítí příliš dobře, raději vládne a je poměrně prakticky založená. Novým myšlenkám se nevyhýbá.

4.
ZELENÁ

Hlavní barva
Je nedůvěřivá, šetrná a má ráda řád. Proto jí dělá potíže přizpůsobit se změnám a neočekávaným situacím. Je praktická, ale občas působí zbytečně chladně.
Má silnou vůli a dokáže na sebe být přiměřeně tvrdá. Měla by se naučit víc užívat života.
Zaslouží si však důvěru ostatních, neboť má dobré srdce.

Vedlejší barva
Bývá náladová a vůči autoritám se staví do opozice. Má ráda jasné a přehledné situace a občas
se chová zcela nezodpovědně. Je praktická, ale mívá sklon ke zbytečnému pesimismu.
Konverzuje "na úrovni" a ve společnosti se málokdy ztratí. Rozhodování jí nečiní potíže, otázkou důsledků se však příliš nezabývá. Umí také dlouhodobě plánovat, zejména jde-li o její cíle.
Je pracovitá a tato vlastnost ji neopouští ani při řešení náročných úkolů.

5.
MODRÁ

Hlavní barva
Nemá ráda nudu, dobře navazuje kontakty s ostatními lidmi a přitahuje ji cestování. Je chytrá
a má vrozené nadání. Okolí ji respektuje a ona sama je dobrý vůdce ostatních.
Minulostí se nezabývá. Chce poznat co nejvíc, má také ráda určitou míru svobody. Občas zbytečně
riskuje a měla by být důslednější při stanovování svých cílů. Je čestná a v životě mívá štěstí.

Vedlejší barva
Rychle a bystře myslí, nebojí se rizika a ráda se vzdělává. Vše dokáže brát s humorem.
Je sympatická a lidé její názory dobře akceptují. Neumí lenošit a dokáže využít nabízenou příležitost.
K lidem je občas nedůvěřivá, i když potřebuje jejich obdiv. Pro opačné pohlaví je poměrně přitažlivá. Cení si svobody a jisté míry nezávislosti.

6.
INDIGO

Hlavní barva
Má potíže s respektováním autorit a sklon zbytečně utrácet. Občas se chová egoisticky a na svého partnera žárlí. Potřebuje mít pocit, že ji ostatní mají rádi. Svoji rodinu miluje a pečuje o ni,
ale musí se jí dostat uznání za to, co dělá.
Je to příjemný optimista, který má rád krásnou a vyváženost. Potřebuje ovšem rovněž materiální jistotu a hmotné zabezpečení. Bez potíží pomáhá ostatním.

Vedlejší barva
Má ráda pohodlí, oplývá dobrým vkusem. Lidem důvěřuje, vyhledává jejich společnost a vládne
i diplomatickým nadáním. Je to vitální a charitativní typ, který se umí obětovat pro druhé.
Je odpovědná, jedná po zralé úvaze, ale nerada pracuje pod tlakem. Velmi dlouho si také pamatuje různé křivdy.


Aura barvy
7.
FIALOVÁ

Hlavní barva
Je přátelská, má bystrý úsudek, pružně myšlení a dostatečnou fantazii. Je moudrá a vzdělaná.
Umí dobře komunikovat a má také věštecké schopnosti.
Přestože je spíše uzavřenější typ, nevyhýbá se společnosti. Ráda se vzdělává v tom, co je jí blízké.
Je duchovně založená, ale občas může mít sklon vyvyšovat se nad své okolí.

Vedlejší barva
Je náladová, romantická i odpovědná. Cení si spravedlnosti i jejich obhájců. Nebojí se změn,
je přátelsky založená, nehádavá a přizpůsobivá. Tolerantní k názorům jiných a poměrně komunikativní. Má sklon zapomínat, je to však moudrá a přitažlivá osobnost s duchovním rozhledem. Má dobrou intuici, ale měla by se naučit spoléhat sama na sebe.

8.
RŮŽOVÁ

Hlavní barva
Je pracovitá a dokáže jít za tím, oč usiluje. Umí se poučit z různých životních zkoušek.
Je ambiciózní a za svým cílem půjde za jakoukoliv cenu, i když v srdci zůstane skromná a laskavá.
Má vedoucí schopnosti, nestydí se však využít pomoci ostatních. Pokud dosáhne toho, co si předsevzala, pociťuje mimořádné uspokojení. Snad proto dokáže pro své cíle obětovat i rodinu.

Vedlejší barva
Je přizpůsobivá, klidná a vůči ostatním fér. Nemá však příliš smysl pro humor a občas se připadá osaměle. Provinění jen těžko odpouští. Má smysl pro spravedlnost, ale v hněvu dokáže být velmi destruktivní.
Má sklon utrácet a cení si finanční nezávislosti. Za svým cílem půjde velmi tvrdě. Měla by však lidem víc důvěřovat.

9.
BÉŽOVÁ

Hlavní barva
Má skvělé nápady, vitalitu i energii. Umí dobře využít příležitosti, je moudrá a duchovně založená. Měla by se však snažit chápat víc lidi kolem sebe.
Je ambiciózní a inteligentní, uznává pravdu i spravedlnost. Jedná fér a touží být úspěšná.
Bývá štědrá a má dobré srdce.

Vedlejší barva
Ráda poroučí ostatním, je chrabrá, má spoustu energie a pevnou vůli. Chce být uznávaná
za jakoukoliv cenu. Snad proto se často angažuje pro veřejné blaho.
Je praktická, ale chybí jí trpělivost.
Je nebojácná, může však mít sklony k povýšenému jednání. Pokud jí někdo ublíží, umí se pomstít.

11.
BÍLÁ

Hlavní barva
Umí dobře navazovat vztahy s okolím, ale přátelství pro ni není na prvním místě. Většinou chce,
aby se vše podřídilo jejím názorům. Chce zalézt dobro i pravdu, k čemuž má potřebnou vitalitu
i ideály. Má dobrou fantazii a je nezkažená.

Vedlejší barva
Umí si poradit téměř v každé situaci a nepropadá černým myšlenkám. Může mít mystické schopnosti.
Je velmi pracovitá a jde za svým cílem s potřebnou razancí.
Je to dobrý vůdce, u ostatních oblíbený. Přichází s novými nápady a má bohatou fantazii.

22.
ZLATÁ

Hlavní barva
Je pracovitá a touží být úspěšná. Půjde-li za svým cílem dostatečně vytrvale, dosáhne všeho,
co si zamane. Je inteligentní, má bystrý úsudek.
Je mocná a vládne úžasným potenciálem. Na cestě vpřed jí bude velmi prospěšné její kouzlo osobnosti.

Vedlejší barva
Má statečné srdce, nebojí se, je pracovitá a metodická. Umí si poradit téměř s každou situací.
Neumí však vždy zvládat potíže v partnerských vztazích.
Pro ostatní je přitažlivá, chce být všude první. Je ambiciózní, má zdravý rozum a u svého okolí bývá oblíbená. Občas může mít sklon setrvávat v pohodlném "závětří".


Červená

Potenciál: VůdcovstvíJe to mocná barva. Svému nositeli dává silné ego a přání dosáhnout úspěchu a být šťastným. V dětství bývá tato barva často oslabená, zvláště tehdy, jestliže je dítě nuceno podrobovat se přáním rodiny. Následkem toho se aura někdy jeví jako pomačkaná a potemnělá. Když pak člověk dospěje a je schopen stát na vlastních nohách, aura se rozšíří, ukazujíc, že člověk je nyní schopen dělat, co chce. Lidé se základní barvou červenou získávají často odpovědná postavení a vůdcovské role, protože mají potřebnou průbojnost, energii a vůdcovský talent, aby ostatní inspirovali. Často jsou citově založeni a mají dobré srdce. Červená barva může symbolizovat také fyzickou odvahu.
Negativní význam červené je nervozita a sebeláska.

Oranžová

Potenciál: Harmonie a spolupráce
Oranžová je teplá barva, kterou najdete u lidí přirozeně intuitivních, taktních, s nimiž je snadné vyjít. Mají schopnost působit na lidi tak, že se cítí dobře a často zjišťují, že jsou v postavení, kde mohou uklidňovat "vzbouřené vody". Jsou starostliví, schopní, a praktičtí, drží se při zemi.
Negativní význam oranžové je lenost a lajdáckost.

Žlutá
Potenciál: Tvůrčí schopnost, dobrý mozek, vynikající úsudek
Lidé se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchnou, vzruší, jsou velice proměnliví. Jsou schopni rychlého myšlení, mají rádi zábavu a také se rádi nechají bavit ostatními. Jsou společenští, mají sociální cítění a rádi vedou dlouhé diskuse o čemkoliv. Snadno se učí, ale často se pouštějí do mnoha věcí najednou, než aby jednu věc dotáhli až do úplného konce.
Negativní stránkou žluté je unavitelnost a tendence ke lhaní.

Zelená

Potenciál: Uzdravování
Zelená barva je mírumilovná a lidé s touto základní barvou aury mají rádi klid, jsou to přirození léčitelé. Je s nimi možné dobře spolupracovat, jsou důvěryhodní a velkodušní. Na první pohled se mohou zdát mírní a bezstarostní, ale mohou být i velice tvrdohlaví a neústupní, jestliže mají pocit, že je to nutné. Jediný způsob, jak změnit názor lidí se základní zelenou barvou aury, je přesvědčit je, že k potřebě změnit názor dopěli sami.
Negativní charakteristiky zelené barvy jsou nepoddajnost a neměnnost v názorech.

Modrá

Potenciál: Rozmanitost
Mít modrou barvu jako základní barvu aury je pěkné, protože tito lidé jsou přirozeně kladně naladěni. Jejich aura je tedy normálně velká a vibrující. Mají právě tolik úspěchů i neúspěchů jako kdokoliv jiný, ale vždycky se jakoby snadno dostanou ze všech potíží. Lidé, jejichž základní barvou je modrá, zůstávají ve svém srdci stále mladí. Jsou upřímní, čestní a obvykle říkají to, co si myslí.
Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončování úkolů. Jsou obvykle lepší při zahajování věcí, kdy se do úkolů pouštějí s velkým nadšením, než při jejich dokončování.

Indigová

Potenciál: Odpovědnost za ostatní
Často bývá obtížné rozhodnout, zda je tato barva barvou základní proto, že se někdy jeví nachově zabarvená. Protože je to barva teplá, stravující a související s výchovou a vyživováním, lidé s touto barvou obvykle končí v nějakém zaměstnání humanitárního typu. Rádi pomáhají a podporují ostatní a jejich největší radostí je, jestliže jsou obklopeni lidmi, které mají rádi.
Zápornou vlastností indigové barvy je neschopnost říci "ne". Tito lidé bývají ostatními zbavováni svých výhod velice snadno.

Fialová

Potenciál: Duchovní a intelektuální pokrok
Není to náhoda, že biskupové nosí fialová roucha. Lidé s fialovou barvou jako základní se duchovně vyvíjejí po celou dobu svého života. Stupeň, jehož ve svém vývoji dosáhli, je možné určit podle kvality fialové barvy v jejich auře. Mnozí, kteří mají fialovou barvu v auře jako základní, se někdy snaží tento aspekt své podstaty popírat. To nepřináší štěstí a měli by si uvědomit, že nedělají se svým životem to, co by měli. Jestliže ale začnou studovat a jejich vědění se zvyšuje, jejich aury také začnou mohutnět a zářit.
Negativní stránkou fialové barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti.

Růžová

Potenciál: Finanční a hmotný úspěch
Tato jemně vypadající barva je často základní barvou rozhodných a tvrdohlavých lidí. Svůj zrak upnou vysoko a pak jdou za svými cíli s neochvějnou rozhodností. Není divu, že je nacházíme často na místech, kde mají moc a odpovědnost. Nehledě na to jsou to vesměs lidé skromní, nenároční, milující klidný život. Jsou také milujícími, jemnými a laskavými, často jsou nejšťastnější tehdy, když jsou v kruhu těch, které mají rádi.

Bronzová

Potenciál: Humanitární
Tato barva se často objevuje jako barva podzimu a její narezlost může být často silně přitažlivá. Lidé se základní barvou bronzovou jsou pečovatelští, starostliví, filantropičtí humanisté. Mají měkké srdce, jsou štědří. Vzhledem k tomu všemu se často musí naučit říci "ne", protože jsou jinak často ostatními využíváni.

Stříbrná

Potenciál: Idealismus
Najít stříbrnou barvu jako základní není obvyklé, i když je možné vidět ji poměrně často ve směsi s jinými barvami. Lidé, kteří mají stříbrnou jako základní, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a távají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku.

Zlatá

Potenciál: Bez hranic
Zlatá jako základní barva aury je nejmocnější barva ze všech. Dává lidem schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky všechno, co je napadne. Tito lidé jsou klidní, s vlastním osobním kouzlem, schopní tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahují obvykle v pozdějších letech života. Nepřekvapuje, že svatozáře kolem hlav svatých a duchovně založených lidí jsou obvykle zlaté, označující jejich neomezený potenciál."Tradiční významy barev aury jsou:"

ČERVENÁ:
smyslnost, tělesnost, vitalita, agrese
ORANŽOVÁ:
emoce, zdraví
ŽLUTÁ:
tvůrčí schopnosti, intelekt
ZELENÁ:
uzdravování, láska k přírodě
MODRÁ:
učitel, cestovatel, hledač moudrosti
INDIGOVÁ:
starostlivost, péče o jiné, humanitární sklony
FIALOVÁ:
duchovnost, intuice, učitel, jasnovidnost
RŮŽOVÁ:
materialismus, stanovení cíle, tvrdá práce
BRONZOVÁ:
humanitární sklony, sebeobětování
BÍLÁ:
duchovnost, čistota, nesobeckost
STŘÍBRNÁ:
idealismus, snění, vizionářství
ZLATÁ:
neomezené možnosti


"Hlavní"
barva nám dává přehled o nejdůležitějších rysech
dotyčného člověka.
"Vedlejší"
barva nás pak informuje zejména o jeho schopnostech.
O "vedlejší" barvě nás pak informuje číslice dne narození.
Použijme předchozí datum narození. To pak znamená, že se jedná o 24.
Opět sčítáme: 2+4=6. Číslo dne narození nás informuje o "vedlejší" barvě aury.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Všetko o aure Empty Re: Všetko o aure

Odoslať  Azoth za Po máj 30, 2011 12:45 am

Anatómia aury

Dôležitým aspektom energetického systému je „aura“, pásy svetla, ktoré obklopujú všetky živé predmety. Aura neexistuje nezávisle na prírode. Človek ju získa v dôsledku stretu 2 energetických polí – jedno pole vystupuje zo Zeme, druhé sa znáša dole z vesmíru. Tieto opačné magnetické sily prejdú telom, a tak vznikne aura. V hlavných bodoch ich stretu pozdĺž chrbtice sa nachádzajú energetické centrá – čakry.

Viaceré vedecké štúdie dokázali pomocou vysokofrekvenčných snímkov existenciu farebných paprskov – aury, vyžarujúcich napr. z ľudských prstov, zo zvierat alebo rastlín. Aura má veľmi špecifické zloženie: skladá sa zo 7 vrstiev. Vyzerá podobne ako ruská „matrioška“, pričom fyzické telo je prvá a najmenšia časť, ktorú obklopujú vrstvy aury a každá ďaľšia je väčšia než tá predchádzajúca. Všetky vrstvy sa navzájom prelínajú. Ľudská bytosť teda pozostáva z fyzického tela a 7 jemnohmotných „tiel“ energetických. Naše fyzické telo je do nich vnorené podobne ako ľudský zárodok v plodovej vode. A podobne ako ľudský plod sme týmito 7 energetickými telami zásobovaní a živení. Každé z nich je iné a odlišné a má svoje jasne definované funkcie. Telá sú prepojené a navzájom závislé a aby sme mohli byť zdraví, musia byť zdravé aj ony.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Všetko o aure Empty Re: Všetko o aure

Odoslať  Azoth za Po máj 30, 2011 12:47 am

Druhy tiel

Prvé a najzreteľnejšie je telo fyzické. Je potrebné na pobyt vo fyzickom svete, ale nie sme len ním. Je to dopravný prostriedok, auto, ktoré nás zavezie, kam potrebujeme. Toto telo je naša ochrana. Je veľmi hutné: tvorí ho predovšetkým voda, bunky, toxíny a minerály. Je vyživované jedlom. Nervová sústava a mozog sú jeho „komunikačnou službou“. Väčšina z nás rozumie stavbe ľudského tela a vďaka tomu sa oň stará. Pokiaľ sa ale o seba chceme starať správne, musíme si okrem anatómie fyzického tela uvedomovať aj anatómiu aury. Choroba fyzického tela je prejavom zlyhania či porušenia jednej z vrstiev aury. Ak sa pracuje len s fyzickým telom, pričom korene potiaží sú vo vašej energii, bude takéto liečenie len dočasné! Zdravý človek je totiž len ten, ktorý má zdravú aj auru!

Presnou kópiou fyzického tela je telo éterické. Vystupuje priamo z neho a kopíruje jeho obrysy, je však väčšie a presahuje ho o 3-5 cm. Existencia tejto energie bola zistená v 50-tych rokoch minulého storočia a zachytená Kirilianovou fotografiou. Práve na tejto úrovni existujú energetické dráhy, známe ako meridiány, s ktorými pracuje napr. tradičná čínska medicína. Éterické telo môže mať rôznu farbu a je v podstate energetickým dvojčaťom tela fyzického. Práve preto je tak spoľahlivým ukazateľom fyzického zdravia. Každá zmena vo fyzickom tele sa do neho premietne a naopak.

Emočné (pocitové) telo je od fyzického vzdialené 5-10 cm. Je to telo pocitov a emócií. Vo svojom vnútri je v neustálom pohybe, voľne v ňom kmitajú rôzne zhluky, ktoré sa spojujú a rozpojujú. U emočne zdravého človeka je takýto pohyb bezproblémový a nevyžaduje žiadne úsilie. Aj u tejto energie sa farba mení. Negatívne emócie ako zlosť, agresivita, strach, nenávisť, beznádej... spôsobia, že sa energia prestáva pohybovať a začne sa kumulovať, stagnovať a vytvárať emočné bloky, čo nakoniec môže prerásť v trvalý stav. Ten sa znova premieta aj do fyzického tela a spôsobuje závažné zdravotné komplikácie. Prečo nás niektorí ľudia priťahujú a iní nie? Príčinou je práve ich emočné telo, ktoré nás vzhľadom na to naše buď priťahuje alebo odpudzuje.

Mentálne telo tvorí 3. vrstvu aury. V tomto tele sa zjavujú myšlienky, znalosti a skúsenosti. Presahuje telo fyzické o 10-20 cm a tiež kopíruje jeho obrysy. Je svetložlté a ak sa človek intenzívne venuje duševnej činnosti, má táto energia tendenciu sa rozpínať a stáva sa jasnejšiou. Veď určite ste aj vy sami, keď ste niečo pochopili, použili slová „mám v tom jasno!“ Aj na tejto úrovni existujú zhluky, ktoré môžu stagnovať v pohybe, pokiaľ je naša myseľ uzavretá, neprístupná a negatívna. Všetky naše myšlienky, predstavy a spomienky nesú so sebou určitú mieru energie, z ktorej sa toto telo skladá. Spojenie s negatívnou emočnou energiou (napr. bolestná spomienka vyvolávajúca smútok, strach...) môže byť príčinou dlhoročného úbytku energie a zdravotných komplikácií vo fyzickom tele. Každý sa dostáva v živote do situácií, ktoré sú problematické. Je na nás, aby sme im nedovolili zanechať v našej mentálnej energii „špinavé“ stopy. Hlavnú úlohu tu zohráva náš prístup.

Astrálne telo tvorí 4. vrstvu aury. Vystupuje z fyzického tela vo vzdialenosti 20-30 cm a zdravé má najčastejšie farbu ružovú, zelenú, tyrkysovo modrú či striebornú. Spája nižšie telá s nasledujúcimi vyššími a zmiešava tak fyzicky orientované pocity a uvedomenie s tými duchovnými. Dáva nám možnosť realizovať lásku a prepája nás s ľuďmi, s ktorými máme nejaký vzťah. Tvárny charakter tejto energetickej vstvy je jeden z dôvodov, prečo často obsahuje, uchováva a formuje väzby alebo záväzky medzi ľuďmi. Jej rozmery sú ovplyvňované aj prítomnosťou či absenciou milovaných osôb, lásky všeobecne alebo rôznych väzieb. Táto vrstva korešponduje s problémami srdca, súčasnými či potencionálnymi, a s problémami vo vzťahoch.

Intuitívne telo (paralelné pole) je 5. vrstvou aury. Podobá sa akémusi kontajneru obsahujúcemu všetky predchádzajúce telá a jeho tvar je určovaný zvonku dovnútra. Pripomína modrý ovál vzdialený od fyzického tela 50-85 cm. Mení formu a tvar paralelnej dimenzie a namiesto priameho zobrazenia ju do nás premieta ako zrkadlový obraz. Prostredníctvom 5. vrstvy aury ako prístupového bodu sa môžeme poučiť o našich súčasných voľbách a ich možných následkoch. Spája nás s rovinami možností, takže si môžeme zvoliť názory, pravdy a skutočnosti, ktoré nás vyjadrujú čo najvernejšie. Pretože sa dá jedna pravda vyjadriť tisícimi spôsobmi, je na mieste otázka: „Ktorá voľba je vhodná pre mňa?“ Táto vrstva nám na ňu pomáha odpovedať. Môžeme tu tiež vnímať následky našich alebo cudzích odsudzovaní, kritických informácií a negatívnych manipulácií.

Svetelné telo tvorí 6. vrstvu aury. Vyzerá ako slniečko vyžarujúce zo svojho obvodu teplo vo vzdialenosti asi 90 cm od fyzického tela. Táto energia býva zobrazovaná ako svätožiara na ikonách svätých alebo obrazoch Krista a anjelov. Vďaka nej získavame prístup k vyšším, kvalitnejším pocitom, myšlienkam a možnostiam prejavu. Táto vrstva aury zlučuje nutnosť voľby a následku s pravdou univerzálnej lásky a podpory. Tu čerpáme z vyšších právd, z ktorých môžeme tvoriť obrazy uskutočniteľné vo fyzickej realite. Energia prijímaná cez túto vrstvu vyživuje všetky naše aspekty vrátane duše.

Duchovné (kauzálne) telo je 7. vrstvou aury. U väčšiny ľudí má vajcovitý tvar a rozširuje sa do vzdialenosti okolo 1m od fyzického tela. Zasahuje do vedomej i nevedomej roviny, ovplyvňuje epifýzu a mozgovú kôru a rozširuje schopnosti procesu myslenia. Je zložito spojené s mozgom a chrbticou, ktoré regulujú všetky životné funkcie. Chráni celú auru pred znečistením vonkajšími silami a vplyvmi. Predstavuje tzv. „harddisk“ života. Je to náš spirituálny vzor, cez ktorý sa dokážeme spojiť s duchom a byť s ním zajedno.
4. Čakry a farby

Ľudská aura má oblasti, ktoré slúžia ako skladiská energie. Nazývajú sa „čakry“. Keďže aura je výsledkom vzájomného pôsobenia dvoch silových polí, v miestach stretu týchto dvoch polí pozdĺž chrbtice vznikajú farebné energetické víry s veľkou zásobou prijatej energie - čakry - ktorú ďalej rozdeľujú do fyzického tela. Čakry tak ovplyvňujú telesný, emocionálny, mentálny a duchovný stav človeka. Každá čakra pracuje na svojej optimálnej frekvencii, ktorá zodpovedá konkrétnej farbe a zvuku. Blokády v jednej čakre sa pri dlhšom trvaní prejavia vždy aj v ostatných čakrách, čo sa znova odrazí v destabilizácii zdravotného stavu a psychiky človeka. Človek má 7 základných čakier, umiestnených v stredovej línii tela pozdĺž chrbtice a každá má súvis a napojenie na príslušné energetické telo- aurickú vrstvu, ku ktorej náleží a svojim vírivým rotačným pohybom ju zároveň aktivuje, čím nás silne ovplyvňuje.

V tomto procese hrá významnú úlohu farba, ako jeden z atribútov čakry. To, čo vnímame ako konkrétnu farbu, sú v skutočnosti vlnové dĺžky aktívnej, pohybujúcej sa energie. Teda aj farba je energia. Každá vlnová dĺžka má svoje charakteristiky, ktoré nás určitým spôsobom ovplyvňujú. A tak sú farby v neustálej interakcii s našimy telami a tiež s našimy pocitmi a emóciami. Ak sa čakra pri narušení vyznačuje príliš nízkou úrovňou energie, dochádza k úbytku jej farby. Naopak pri nadbytku energie je farby príliš veľa. Liečba čakry spočíva v uvedení jej farebných vibrácií do optimálneho stavu, aby sa mohli rozvinúť pozitívne vlastnosti príslušnej farby. Na tomto systéme sú založené rôzne terapie zaoberajúce sa liečením pomocou farieb.
Azoth
Azoth
Učeník
Učeník

Počet príspevkov : 83
Join date : 14.05.2011
Bydlisko : Žiar nad Hronom

https://azoth.forumsk.com

Návrat hore Goto down

Všetko o aure Empty Re: Všetko o aure

Odoslať  Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.